Anasayfa Yazarlar Mehmet İnat İşbirliği - Güçbirliği ve Destekler

İşbirliği - Güçbirliği ve Destekler

5.9.2014

Merhaba ;Değerli Urfa Projeler okurları, sizlerle şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için kalkınmada faydalı olacak bilgileri paylaşmak, tavsiyelerde bulunmak ve Devletin imkanlarından üzerinize düşen payı alabilecek bir yazı dizisi ile buluşacak olmaktan mutluluk duyuyorum.Şanlıurfa’da yer alan işletmelerin yaklaşık  yüzde 90’ı KOBİ olma özelliği taşımaktadır. Bu yazımızda sizlere küçük ve orta ölçekte olan tüccar, esnaf ve şirketlerin başvuru hakkı bulunan bir destekten bahsedeceğim.Bir yıldan daha fazla vergi levhası olup faal durumda bulunan, en az aynı sektörden 3 işletme veya şahsın 2 işletmenin de destekleyici sektörden olduğu 5 İşletmenin veya şahsın bir araya gelerek ortak bir amaç için başvuracağı ortak proje modelidir.Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı olan KOSGEB Müdürlükleri nezdinde başvuru yapılabilen destek programı şöyledir. PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ*Aynı Sektörden faaliyet gösteren 5 işletmenin bir araya gelmesi ile ortak amaçlar için kuracakları yeni işletme için alacakları destektir.*KOBİ’lerin işbirliği-güç birliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,*KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,*KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,*KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. BU PROGRAMDA YAPILABİLECEK  ORTAKLIK MODELLERİ*Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,*Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,*Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,*Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. DESTEKLENECEK PROJE KONULARI* Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,* Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,* Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,* Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,* Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.Projenin süresi 6 ay ile 24 arasındadır. ÖRNEK PROJE KONULARI :3 İnşaat Mühendisi ve 2 Mimar yada Şehir Plancısının bir araya gelip ortak bir labatuvar, yapı denetim firması, Bims, kilit taşı, ısı yalıtım malzemesi gibi bir iş fikrinin bulunması.3 Bakkal 2 toptancının bir araya gelip bir market açmak istemesi.3 Pastane 2 Gıda işletmesin ortak bir imalat yeri açmak istemesi3 Lokantacı 2 Dönercinin bir araya gelip ortak bir yemek fabrikası açması gibi.3 terzi 2 manifaturacının bir araya gelip ortak bir Tekstil atölyesi açmak istemesi.Başlıkta da yer aldığı gibi İş Birliği – Güç Birliği Destek ProgramıDestek Tutarı: 250 Bin TL hibe, 500 bin TL faizsiz geri ödemeli destektir.Umarım faydalı olur sevgi ve hürmetlerimle...  


Sosyal Ağlarda Paylaş