Anasayfa Gündem Şehirlere Mimari Estetik Komisyonu   kurulacak

Şehirlere Mimari Estetik Komisyonu   kurulacak

Mimari Estetik Komisyonu, yapıların ve onaylı mimari projelerin özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermeye yetkili olacak.
Şehirlere Mimari Estetik Komisyonu   kurulacak
22.12.2013

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden "Torba Kanun" Teklifi'nin İmar Kanunu'nda değişiklik yapan maddesi üzerinde bazı Ak Parti'li milletvekilleri değişiklik önergesi verdi.Kabul edilen önergeye göre, Arazi kullanımı ve yapılaşmada sadece mekansal strateji planları, çevre düzeni planları ve İmar Planları kararlarına uyulacak. İmar Kanunu'nun istisnası olan alanlarla korumaya yönelik diğer özel kanunlara tabi alanlara ilişkin alt kademe planların onay, askı ve kesinleşme işlemlerini yapmaya, yaptırmaya ve değiştirmeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili olacak.Harita, plan, etüt ve proje için oda onayı kalkıyorkonuthaberleri.comHarita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir Kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulamayacak, tutulması istenemeyecek. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemeyecek, yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemeyecek. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemeyecek.İdarelerce onaylanmış, mevcut durumu gösteren halihazır haritalar, parselasyon planları ile teknik ve idari düzenlemeleri içeren planların değişiklik ve revizyonlarında ilk müellefin görüşü ve izni aranmayacak.Mimari Estetik Komisyonuİdareler, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre Mimari estetik komisyonu kuracak. Komisyon, yapıların ve onaylıMimari projelerin özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermeye yetkili olacak. Özgün fikir ifade etmeyenlerde yapılacak değişikliklerde ilk müellefin görüşü aranmayacak.Özgün fikir ifade eden mimari eser ve projelerde, eserin bütünlüğünü ve estetik görünümünü değiştirmemek şartıyla teknik, yönetsel ve kullanım amaçlı zorunlu değişiklikler, müellifin izni aranmadan yapılabilecek. Bu durumda ilk müellif tarafından talep edilecek telif ücreti, ilgili meslek odasınca belirlenen Mimari Proje asgari hizmet bedelinin, tamamlanan yapılarda yüzde 20'sini, inşaatı süren yapılarda yüzde 15'ini geçemeyecek.Kaynak:F5haber.com 


Kaynak:
Sosyal Ağlarda Paylaş

Şehirlere Mimari Estetik Komisyonu   kurulacak için Yourmlar | 0 Yorum

Yorum Yap
Ad Soyad*
E-posta*
Mesajınız